Epicephalius bleusei

(Puton, 1898)

Information

Images

♀ Imago

♀ Imago